GDPR

I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser der går forud for ovenstående rettigheder.
Hvis du ønsker det kan du altid; få indsigt i, hvilke personoplysninger vi gemmer på netop dig, anmode om at få dine oplysninger slettet samt tilbagekalde samtykker til en given behandling. Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Henvendelser rettes på mail til lkc@solofitness.dk og mærkes ‘GDPR’.